Wednesday, November 2, 2011

QUÁN NIỆM TỪ BI

Nguyện cho mọi người mọi loài được sống trong yên lành và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên Trái Đất, đều được sống trong an lành, đừng ai gây hại mạng sống của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ.
Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của mình mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ cái gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù.
Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi.
Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất.

7 Comments:

Le Ngoc Anh Thu said...

Ne regrette jamais d'avoir connu une personne dans ta vie! Car les bonnes personnes te donnent du bonheur. Les mauvaises personnes te donnent de l'expérience et les plus méchantes personnes te donnent une leçon. Dans tous les cas, tu gagnes quelque chose, et tu ne peux jamais être perdant, car dans la vie tant que tu apprends tu es gagnant.

Lê Ngọc Anh Thư said...

Ông Giang (Tiến Sĩ Masaru Emoto) thực hiện thí nghiệm kết tinh nước đã tám chín năm, tổng kết những sự kiện nào sẽ khiến nước kết tinh thành hình dạng đẹp nhất? Một là yêu thương, hai là cảm ơn, cảm tạ. Dùng những điều đó ngày ngày nói với nước, nước sẽ xuất hiện những kết tinh đẹp nhất. Bởi thế, tiến sĩ Giang nói thân thể con người chúng ta bảy mươi phần trăm là nước, nếu chúng ta có tâm yêu thương, có ý niệm cảm ơn, đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, thường đem lòng yêu thương, có tâm cảm tạ thì tất cả hết thảy vạn sự, vạn vật và bảy mươi phần trăm nước trong nội tâm, thân thể đều xuất hiện những kết tinh đẹp đẽ nhất. Người ấy nhất định mạnh khỏe sống lâu, hoàn cảnh bên ngoài nhất định biến thành tốt đẹp vô cùng. Đấy là như các nhà Phong Thủy thường nói: “Phong Thủy chuyển biến theo ý niệm của con người”,trong nhà Phật gọi là “cảnh chuyển theo tâm”.

Ý niệm của con người, ý niệm thiện có thể cải biến toàn thể thế giới. Trái lại, ý niệm ác có thể tạo thành mối nguy hại lớn nhất cho thế giới. Bởi vậy, thế giới an hay nguy, thế giới sướng hay khổ, căn nguyên là vì đâu? Căn nguyên là ý niệm của chúng sanh sống trong thế giới ấy. Ông ta rút ra kết luận ấy từ chứng minh khoa học, trong kinh Lăng Nghiêm đức Phật đã giảng rất rõ ràng, minh bạch.

Anonymous said...

QUÁN NIỆM TỪ BI LÀ MỘT ĐỀ MỤC TRONG THỀIN TỨ NIỆM XỨ MÀ PHẬT ĐÃ ĐỀ NGHỊ

Lê Ngọc Anh Thư said...

Wow. I see. Thank u ^_^

Anonymous said...

Đi trong đại trí và đại bi

Người có chí lớn thì không lập thân trên sở học hay nghề nghiệp, mà lập thân trên hạnh và nguyện của tâm bồ đề.

Tâm bồ đề là tâm tuệ giác, được tạo bởi 2 chất liệu của đại bi và đại trí :

- Đại trí là sự hiểu biết chính xác và cùng khắp đối với mọi sự hiện hữu và ko hiện hữu, trong mọi không gian và thời gian.

- Đại bi là sự thương yêu không chiếm hữu; không bị ngã ý tác động, và có thể dẫn dắt tất cả mọi sự vào đời sống an bình

Để thành tựu phước đức và trí tuệ cho tự thân và mở lớn đến hết thảy mọi loài trong mọi không gian và mọi thời gian, phẩi thực tập bi và trí bằng hạnh nguyện mỗi ngày trong mỗi động tác. Bi và trí của người đó không còn bị ngăn cách giữa không gian nầy với không gian kia; giữa thời gian nầy với thời gian kia; giữa người nầy với người kia; giữa chủng loại nầy với chủng loại kia.

Nhờ vậy, trái tim của họ ko chỉ có khả năng dung hóa 1 mặt trời hay cảm nhận sự an bình và tươi mát 1 mặt trăng của 1 thái dương hệ, mà có khả năng dung hóa vô biên mặt trời và cảm nhận sự an bình và tươi mát vô biên mặt trăng của vô biên thái dương hệ trong vô biên thế giới. Từ trí bi ấy, mà họ khởi lên đại hạnh nguyện làm lợi ích cho hết thảy muôn loài với vô số hình thức thuận nghịch khác nhau.

Dù là ở trong thuận cảnh, người đó đang được mọi người và ngay cả chư thiên, hết lòng kính ngưỡng, ca ngợi và tung hoa cúng dường đuợc biểu hiện dưới vô số hình thức, nhưng tâm của người đó không hề bị chao động và không hề khởi lên tâm kiêu mạn và thủ đắc. Và, dù đang đi trong nghịch cảnh, và đang bị vô số sự chống đối, hủy nhục, nhưng không phải vì vậy, mà người đó khởi tâm nhàm chán để đánh mất tâm bồ đề và hạnh nguyện lớn rộng của mình.

Mọi hành hoạt của người đó vì lợi ích chúng sinh mà không phải vì bản thân, nên thành công không phải là niềm tự hào, thì thất bại cũng không phải là nỗi đắng cay. Thành công là vì mọi người và mọi loài có nhiều niệm thiện; thất bại là vì mọi người và mọi loài có nhiều tà ý và ác tâm, chứ không phải từ nơi hạnh nguyện bi và trí của người đó.

Mọi hành hoạt của người đó không phải vì người thiện mà bỏ người ác hay vì người ác mà bỏ người thiện, mà theo đại bi và đại trí, nên đối với người thiện, người đó nguyện thân cận để giúp đỡ cho họ chuyển hóa từ thiện hữu hạn đến thiện vô cùng, và đối với người ác, người đó nguyện thân cận để giúp đỡ cho điều ác của họ ngày càng giảm thiểu, để khiến cho tất cả họ đều hướng về đời sống của đại bi và đại trí.

Anonymous said...

Nên, thiện hay ác đối với người đó không phải là điều thủ đắc hay không thủ đắc.

Vì vậy nên người đó không phải không biết làm kinh tế, mà còn có khả năng làm kinh tế một cách tài tình, để có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo khổ không nơi nương tựa vật chất, khiến cho họ không bị rơi vào những sợ hãi lạnh lẽo, đói khát và nhờ vậy, mà người đó thành tựu hạnh nguyện tài thí một cách thực tế ngay trong cuộc sống nầy.

Người đó không phải chỉ nỗ lực học hỏi một pháp môn, mà nỗ lực học hỏi và thông đạt vô lượng pháp môn, để diễn đạt chánh pháp không bị ngăn ngại, giúp cho những người không nơi nương tựa tinh thần hay tâm linh, khiến cho họ trừ diệt được hết thảy tà si mà mến yêu chánh kiến, và nhờ vậy, mà người đó thành tựu hạnh nguyện pháp thí một cách thực tế ngay trong cuộc sống nầy.

Người đó nỗ lực thực tập hết thảy các loại thiền định một cách sâu xa, để có đầy đủ ý chí và nghị lực, giúp cho những người tà ý, loạn tâm, trừ diệt được những tâm chí yếu hèn, sợ hãi trước những khó khăn, trước những biến đổi, thăng trầm, sống chết, và nhờ vậy, mà người đó thành tựu hạnh nguyện vô úy thí, một cách thực tế ngay trong cuộc sống nầy.

Người đó nguyện không làm điều ác, chỉ làm điều lành và nguyện phụng sự hết thảy chúng sanh, để cho mình và người đều thành tựu đời sống đạo đức cao thượng và có sự an lạc ngay trong những hành xử đời thường.

Người đó nguyện nhẫn nhục cả thân, miệng và ý để thành tựu hạnh nguyện giải tỏa oán kết giữa mình và mọi người, giữa mình và mọi loài và để cùng nhau chung sống hòa bình.

Người đó nguyện thực tập tinh cần theo hạnh và nguyện của đại trí và đại bi, khiến cho mọi tâm ý buồn chán và giải đãi không thể phát sinh, nhằm thành tựu sự thăng tiến ngay trong đời sống giác ngộ.

Người đó nguyện thực tập các loại thiền định để thâm nhập tự tánh thanh tịnh của toàn thể pháp giới và chứng nhập pháp thân thanh tịnh.

Người đó nguyện lắng nghe mọi âm thanh, nhìn sâu vào mọi sắc tướng, ngửi sâu các hương thơm, nếm sâu các mùi vị, tiếp xúc và nhận biết sâu các đối tượng, bằng sự quán chiếu sâu xa, để thành tựu tuệ giác siêu việt, ngay trong từng giây phút của sự sống.

Người đó sống bằng đời sống như vậy, nên họ ở đâu và lúc nào, cũng dùng chất liệu của đại bi và đại trí để trang nghiêm báo thân và từ báo thân này, họ có vô số ứng hóa thân để hành đạo, đem lại nhiều niềm vui sống cho mọi người và mọi loài, trong từng ứng xử và trong từng bước đi của đại bi và đại trí trong mọi thời đại

Lê Ngọc Anh Thư said...

Đại bi + đại trí ...

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More