Tuesday, May 13, 2008

Waiting ...

Sau n~ ngày mưa
sẽ là n~ ngày nắng ...

Sau n~ khó khăn

sẽ là niềm hạnh fúc


Sau bóng đêm dày đặc

cũng sẽ là vầng hào quang

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More