Wednesday, February 13, 2013

Sơ đồ tu hành

Sơ đồ tu hành


Nói thêm về CÁCH TIẾN HÓA qua phương pháp xuất thần:

Do đặc tính của thời đại cũ là: các đường biên giới giữa các cảnh giới rất rõ ràng và vững chắc , cho nên để " chui vào " một băng tần khác của thông tin - năng lượn, truy cập 1 cảnh giới khác , bạn phải để lại toàn bộ Linh thể hay thường năng lượng của bạn ở cảnh giới cũ .Rồi đưa phần rung động thanh cao nhất mà bạn có "Chui qua Biên giới " và 1 cảnh giới cao hơn .Tạm gọi đó là Xuất hồn - hay xuất thần.

Muốn rõ hơn , hãy tìm hiều về Yoga Xuất hồn của Naropa - Một đại sư Tây tạng.

0 Comments:

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More