Tuesday, May 13, 2008

Waiting ...

Sau n~ ngày mưa
sẽ là n~ ngày nắng ...

Sau n~ khó khăn

sẽ là niềm hạnh fúc


Sau bóng đêm dày đặc

cũng sẽ là vầng hào quang

1 Comments:

Seven Vu said...

:D van su khoi dau nan.
nhung gian nan dung co nan! ^^

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More