Friday, June 18, 2010

Từ vay mượn của Tiếng Pháp

Giờ nghiệm ra Tiếng Việt ta rất phong phú . Qua gần 2 tháng học Tiếng Pháp , mình mới phát hiện từ Tiếng Việt vay mượn của Tiếng Pháp cũng rất thú vị .
Trước kia , chỉ thấy nó như vậy , phiên – âm – từng -từ nó như vậy và để chỉ một sự vật , sự việc hay một hành động cụ thể , chứ không hiểu xuất phát từ đâu?
Giờ không chỉ biết nó từ đâu, mà còn biết cách viết, cách đọc nó như thế nào nữa. Xin giới thiệu ở đây để mọi người tham khảo, ai có từ nào khác thì bổ sung nhé

—A—
A-lẹt : alerte
alô: allô
amiđan: amygdale
amatơ: amateur
amiăng: amiante
ampe: ampère
an bom: album
a-pác-thai: apartheid
áp phích: affiche
Áp phê : affaire
a ti sô: artichaut
át: as (cartes)
a xít: acide

—Ă—
ắc qui: accus, accumulateur
ăng kết: enquête
ăng lê: anglais
ăng ten: antenne
—B—
Bắc : bac
bánh quy: biscuit
ba ga: baggage
ban công : balcon
ban xe : Panne
ba lê: ballet
bazan: basalte
bazơ: basse
Bá láp : palabre
Băng : banc
băng (đảng, chuyền, cát xét): bande
Ba tê : pâté
Ba-toong : bâton
bê tông: béton
Bẹc giê (chó) : chien de berger
bi: bille
bi đông: bidon
bi da: billard
bia: bière
Bíp tách : bifsteck
Bi-ra-ma : pyjama
boa: pourboire
bom: bombe
boongke: bunker
Bót : poste
bơ: beurre
bu gi: bougie
bu giông (áo) : blouson
bù loong: boulon
búp bê: poupée
Búp-phê : buffet
Buýt : bus
Boong : pont

—C—

cabin: cabine
ca bô: capot (d’une voiture)
ca cao: cacao
ca rô: carreau
ca ta lô: catalogue
ca vát: cravate
cà phê: café
cà ri: cari
cà rem: crème
cà rốt: carotte
cao su: caoutchouc
cạc: carte
các tông (thùng ): carton
cạc vẹc (bằng lái xe): carte verte (permis de conduire)
cạc vi zít (danh thiếp): carte de visite
cát xét: cassette
cátxê: cassé
Cam-nhông : camion
căng tin: cantine
compa: compas
Com lê: complet (veston)
côngtenơ: conteneur
công tơ: compteur
Cóp: copier
cô ban: cobalte
cốp xe: coffre
chất cơ: coeur (cartes)
cu li: coolie
Ci-nê : cinéma
Côn : colt
Coóc-sê :corset
cua : 1- cúp cua (cours : khoá học, lớp học) ; 2- hớt đầu cua (court :ngắn ), 3-cua gái (faure la cour/ courtiser )
Cúp : coupe
cuarơ: coureur
cùi dìa: cuiller

—D—
da ua: yaourt/ yoghurt
—Đ—
Ðăng-ten : dentelle
Đăng-xê : dancer
đầm: dame
đề ba: départ
đề-can: décal (décalcomanie)
điêzen: diesel
đi văng: divan
Ðít-cua : discours
Ðít-lôm : diplôme
đóc tơ: docteur
đôminô: domino
Ðông-ki-sốt : Don Quichotte
Ðơ-dèm-cùi-bắp :deuxième classe, soldat de
Ðờ-măn : demande
đúp bờ: double
—Ê—
ê ke: équerre
ê kíp: equipe
—G—
nhà ga: gare
ga: gaz
ga lăng: Galant
ga tô: gateau
găng tay: gant
Gác dan : gardien
ghẻ lở: galeux
ghi ta: guitare
gi-lê: gilet
giăm bông: jambon
gôm: gomme
Ghi-đông : guidon
Gu : goût
Gôn : gaule
—H—
hóc môn: hormone
—K—
ka- ki: kaki
—L—
La va bô: lavabo
La de : la bíère
lăng xê: lancée
Lê dương : légionnaire
Lò xo : ressort
Lô tô : loto
lô cốt: blockhaus
lôgarít: logarimthe
lôgic: logique
Lô-can : local
Lô-ca-xông : location
len: laine
lít: litre
cú líp: lift (tennis)
líp xe đạp: roue libre
kính lúp: loupe
—M—
ma lanh: malin
ma nơ canh: mannequin
Ma-cà-bông : vagabond
áo măng tô: manteau
áo may ô: maillot
mét: mètre
mít tinh: meeting
Moa : moi
môtô: moto
mô típ: motif
mù tạc: moutarde
Mùi xoa (khăn) : mouchoir
—N—
đèn nê ông: néon
chất nhép: trèfle (cartes)
Nhôm : aluminium
Nô-en: Noël
nơ: nœud
nui: nouilles
ny lông: nylon
—Ô—
ô liu: olive
ôxy: oxygène
ôtô: automobile (voiture)
Ô-tô-buýt (autobus)
—P—
pa tanh: patin
pê đan: pedale
pê đê: pédé
pianô: piano
pin: pile
Phanh : frein
phéc-mơ-tuya: fermeture
phê thuốc: fait
phích: fiche (prise)
phin: filtre
phóc sết: fourchette
phô mát: fromage
Phú lít : police
—R—
rađiô: radio
ru băng: ruban
Rầy : rail
Rốc-kết : rocket
—S—
sâm banh: champagne
séc: chèque
séc đấu: set (tennis)
sếp: chef
Sớp-phơ : chauffeur
sơ mi (áo): chemise
Sô-cô-la : chocolat
sing gum: chewing-gum
quần sóoc: short
ghế sôfa: sofa
sa – lông : salon
sút : shoot

—T—
Tách : tasse
tắc xi: taxi
tăng phanh: temps
Tem : timbre
tùng bê : tombe
xe tăng: tank
xe tăng đem (xe đạp): tandem (bicyclette)
điệu tăng gô: tango
típ người: type
toalét: toilette
Toa : toi
Trây-di : treillis
tông: ton
tông đơ: tondeur / tondeuse
Tua : tour
tua bin: turbine
tuốc nơ vít: tournevis
tuýp kem: tube

—V—
va li: valise
va ni: vanille
van: valve
điệu van: valse
rượu vang: vin
Vẹc-ni : vernis
viđêo: video
viôlông: violon
vít: vis
vô lăng: volant

—X—
xa tanh: satin
quỷ Xa tăng: Satan
xà bông / xà phồng : savon
xà lách: salade
quần xà lỏn: sarong
Xăng : essence
quả xê ri: cerise
số xê ri: série
xi lanh: cylindre
xi líp: slip
xi nê: ciné
xi măng: ciment
xi nhan(đèn): signal
xi mi li(vải): simili
xích lô: cyclo
xi phông: siphon
xi rô: syrop
xi téc: citerne
xích lô: cyclo
xì căng đan: scandale
xiếc: cirque
xki: ski
vải xoa: soie
xơ cua: secours
xe xkútơ: scooter
xốt: sauce
xơ: soeur
xu chiêng: soutien-gorge
xúp lơ: chou-fleur
Xúp-lê : siffler

27 Comments:

dan said...

http://zippy1300.blogspot.com/2010/03/french-loan-words-in-vietnam-today.html

http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2010/05/29/2003474148

danny bloom, Tufts 1971

danbloom@gmail.com

Your list of loan words is amazing. may i add your link to my site? how did you do that? wow.

merci beaucoup

i am in Taiwan, from USA

Le Ngoc Anh Thu said...

bien sur . Merci ^^

dan said...

Published!

http://www.hollywoodstarshoney.com/cultural-commentary/colonial-vietnam-say-pho-mat.html

- Show quoted text -
> What's that Pho?
>
> by Dan Bloom
>
>
>
> Movies such as "The Quiet American" with Michael Caine and all the
> Vietnam war movies, from "Apocoalypse Now" to "Platoon," have made their
> mark on American audiences. So has Vietnamese food, as is travels
> the world, from Saigon to the Little Saigons worldwide.
>
> But did you know that there are many French ''loan words'' in Vietnam
> today that hark back to the colonial
> days of long ago. Did you know ''pho'' is a French word? Who knew?
>
> One of the most popular dishes from Vietnam to make it to restaurant
> tables around the world, from Hollywood to New Haven, is pho. There’s pho
> bo and pho ga and pho tai and more.
>
> And while the jury’s still out, it is widely believed by linguists and
> word sleuths that the word pho is not a Vietnamese word, but in fact
> comes from the French term pot au feu (pronounced ‘‘poh oh fuh’’).
>
> The
> word was likely introduced to Vietnam by French colonialists more than
> 100 years ago, according to longtime Vietnam resident Didier Corlou, a
> top French chef in Hanoi. Corlou told a food seminar in Hanoi in 2003
> that pho most likely was a transliteration of the French term for hot
> pot.
>
> The list of French “loans words” still used in Vietnam today is
> gaining recognition as young Vietnamese become more curious about
> their nation’s past.
>
> Before the Americans got involved in a long and protracted war in
> Vietnam in the 1960s and 1970s, the French had been heavily involved
> in the country for more than 300 years, she said. From 1853 to 1954,
> Vietnam was a French colony. As a result, Vietnam’s colonial past has
> left an indelible mark on the country’s language.
>
> The Vietnamese word for cheese, for example, pho mat, comes from the
> French word fromage — say it out loud slowly — and cake is called ga
> to, from the French word gateau.
>
> The word for butter — bo — comes from the French word buerre.
>
> We be language travellers, too, all of us.
>Jessica Cohen
Network Syndication Manager
Hollywoodstarshoney

dan said...

Published!

http://www.hollywoodstarshoney.com/cultural-commentary/colonial-vietnam-say-pho-mat.html

Jessica Cohen
Network Syndication Manager
Hollywoodstarshoney

Từ Nguyên Học said...

You can find a list of 3,000 words borrowed from French with corpus of literary examples at the bottom of the page tunguyenhoc.blogspot.com. Hope it can be useful to your research.

Le Ngoc Anh Thu said...

wow..thank u

"Les mots vietnamiens d’origine française"

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Mekong_Dic/mekong_dic.html

dan said...

yes, thank you for the great link!...i am still studying this very interesting topic, and I am neither French nor Vietnamese, but I love languages, all of them!~

Lê Ngọc Anh Thư said...

wow, me too. i love both of them and even english. thank u.where do u live in?

dan said...

LNAT, hi.

i am frm USA, but I live and work in Taiwwan now....

danbloom888.blogspot.com

and you, where are you?

Dan

Le Ngoc Anh Thu said...

hi Dan,

i'm from Vietnam ^.^ ah why do u live in Taiwan, what 's your work exactly?

dan said...

I am a reporter, newspaper reporter and editor in taiwan, for English newspapers amd blogs, and i also teach English part-time at the local college......there are many Vietnamese people here wokring in Taiwan now too.....i have some Vietnamese friends here but they cannot speak English and my Chinese is ppor...i speak French because i lived in France and studied French in high school in USa.....and you? what doing in Vietnam? Marketing? Reporter?

Lê Ngọc Anh Thư said...

wow..you know, it sound interesting and you know several languages !!! how long have you been in Taiwan? do you know vietnamese? ah many Vietnamese people there talk which language?

I am a marketing project manager, i learned english in high school and have learned french for about 2 years.

dan said...

bonjour Miss Le, i studied French for high school and i lived in Paris for one year. but my grammar is terrible...le la, i cannot understand which THE to use, mascucline or feminane...haha...but i love to watch French movies and i still speak French every day to my per dog and pet rabbit....reallY!

i came to Taiwan 15 years ago...it seems like just a week ago....wow,,,time flies....today i wrote a post about Vietnam, about rat meat photo. want to see it...yOu can tell me if it is true or not....i like to eat everuythiong inclduing RAT MEAT in taiwan we eat rat meat too....yummy....there are about 10,000 Vietname people in Taiwan now, mostly womenh married to Taiwan men......a sad thing happened last week...a Taiwan man killed his Vietname wife and threw her body in the ocean. the police caughyt him and he is jail now. he is 40 his wife was 29.....she agreed to marry him for money about ten years ago.....or her family accepted the money from the marriage broker....sad story...

dan said...

vous parlez francais? moi aussi, un peu.....

dan said...

Vietnamese woman killed by husband in Taiwan
Tuoitrenews
A+ A-
E-mail
Print
Updated : Wed, December 28, 2011,5:35 PM (GMT+0700)

Chen Li Sheng and Nguyen Thi Thanh Truc (2nd and 3th from left) at their wedding ceremony in 2003
Photo: Nguoi Lao DongThe police in Taoyuan, Taiwan, have arrested Chen Li Sheng for killing his 29-year-old Vietnamese wife, Pham Thi Thanh Truc, and throwing her body into the sea 6 days ago.

The arrest of Sheng was made at 10 pm on December 26, 2 days after local residents found Truc’s body floating in the sea near Taoyuan, where Sheng and his wife had been living, Nguoi Lao Dong Newspaper reported.

According to the police, Truc got married to Sheng, a taxi driver, through a broker in 2003. The couple has 2 daughters, 5 and 6 years old.

Sheng often picked quarrels with Truc and beat her since she could not give birth to a boy. Suffering from domestic violence, Truc had asked for protection from local authorities 3 times, but Sheng continued to abuse her.

On December 22, the couple arrived at a local court for divorce procedures. Later on the same day, Sheng strangled Truc to death and then tied a piece of rock to her neck before throwing her body into the sea.

Calling for help

Yesterday afternoon Pham Thi Hoa, Truc’s sister, came to Nguoi Lao Dong Newspaper’s headquarter in Ho Chi Minh City to ask for help.

A reporter then took Hoa to the Taipei Economic and Cultural Office in HCMC for assistance.

Lin Chen Chou, an official at the office, said he had been informed of the tragedy and was working with the HCMC Foreign Affairs Department and the Vietnamese Economic and Cultural Office in Taiwan to handle the case.

The office asked Hoa to submit a report on the incident to the HCMC Department of Foreign Affairs, asking the agency for assistance in going to Taiwan to receive and repatriate Truc’s body.

The office will grant a visa to the representative of Truc’s family right after the person obtains a passport, Lin said.

In Truc’s case, the Taiwanese Committee for Compensation to Criminal Victims is likely to help in demanding compensation, Lin said.

“We are very sorry,” he said.

An aborted dream

Hoa told Nguoi Lao Dong that in a conversation with her from Taiwan, Truc had said tearfully, “I accepted the marriage only because I wanted to help our family, but now, I’d rather die than live in such a terrible situation…”

Truc got married to Sheng with the hope that she could save money to build a house for her parents, who have been long living on a boat.

But Sheng gave her family just VND5 million (US$238) as payment for the wedding held in HCMC, Hoa said.

After Truc left Vietnam, her family incurred a debt of VND2 million which they had spent on her wedding ceremony, Hoa said.

When Truc arrived in Taiwan, she knew that her husband’s family was poor too and had to live in a rented house.

During her 9 years in Taiwan, Truc returned to Vietnam twice and had no money to buy any gift for her family.

In one of the two occasions, she had to borrow VND4 million from an acquaintance in Vietnam to buy a necklace as a present for her mother, Hoa said.
.

dan said...

and this sad news today too..i saw the news on TV last week - Vietnamese worker fatally hit by train in Taiwan
Last updated: 12/27/2011 11:00

The accident scene where a Vietnamese worker was hit by a train in Taiwan's Tainan City on Nov 29 while being chased by drunk Taiwanese men. (Photo: Liberty Times)

A Vietnamese worker who had arrived in Taiwan barely a week earlier was fatally hit by a train while being chased by a group of drunk Taiwanese nationals last month, the Chinese-language Liberty Times reported on Dec 24.

On Nov 29, the worker, whose last name is Nguyen, and three Vietnamese friends went to a karaoke parlor in Tainan City.

They left the parlor at 11 p.m. and encountered a group of Taiwanese men. Nguyen happened to look at a Taiwanese woman wearing a short skirt stepping into a car.

A Taiwanese man began yelling at Nguyen because he thought Nguyen had deliberately looked at his wife’s underpants.

Nguyen, who could not speak Chinese, used his hands to explain he had not done so, but the Taiwanese group, under the influence of alcohol, began to attack him.

According to police, eight Taiwanese men chased Nguyen for around 100 meters. Nguyen dashed across a railway track on the way despite hearing a train whistle.

He was hit by the train, which was traveling at 130km/h.

Police arrested the Taiwanese men after seeing the scenes captured by a camera at the accident site.

The men told police they had tried to call Nguyen and ask him to come back when they saw the train, but Nguyen kept running.

They admitted chasing after him but denied beating him.

Police have charged the men with manslaughter, according to the Liberty Times.

Nguyen had arrived in Taiwan just eight days before the incident.

Lê Ngọc Anh Thư said...

hix..so sad! i know that my country is poor, that's a reason why almost vietnamese women agree to marry with foreign men like taiwan..., because of only her family. And psychology of almost those men isn't normal.

je voudrais parler francais aussi ..haha...malgré mon grammaire terrible ... pourquoi voulez-vous parler francais seulement avec votre chien et lapin chaque jour? wow..15 ans au taiwan , ca fait beaucoup. Je suis sûr que votre chinois est en haut niveau

dan said...

Dec 28, 2011 Like anyone taking a vacation, FACEBOOK CRO Mark Zuckerberg wanted to escape his every-day life. And he did: hopping to Vietnam, a country where Facebook is illegal. And he's doing what any rich dude looking for a break would do: buying fantasies.

Let's Play The Amazing Race

Normal Amazing Race hopefuls shoot a shoddy YouTube video and assume they'll never hear back. Rich people make their own version of the show. Zuck, girlfriend Priscilla Chan and friends played an "Amazing Race style game" according to Gizmodo's Sam Biddle:

The pals, divided into teams, partook in traditional Tet holiday fun like "blindfolded goat-catching," "pole-climbing," and other feats of dominance. And now, close your eyes and imagine Mark Zuckerberg trying to catch a Vietnamese goat while blindfolded.

Considering there is no traveling involved, this sounds more Real-World/Road-Rules Challenge: The Gauntlet-esque to us. But rich dudes do what they want.

Let's Take as Many Modes of Transportation as We Can Think of

To get from one location to another, Zuck and his gaggle have opted for various means of transport throughout the vacation. After flying into Hanoi in December 22, they took a chartered helicopter, which the Vietnamese Website Tuoitre News says costs around $6,400 per trip to Ha Long Bay, and spent the day on a junk cruise ship and kayaking. They then flew (helicopter, private jet, hot-air balloon?) to Sapa, where Zuckerberg rode a buffalo (pictured up top). Then they did some hiking (below), too, before the Amazing Race Spectacular. That's six modes of transportation. At least.Let's Eat Exotic Foods

After their hike and Gauntlet games, the gang feasted on gourmet (mostly) vegetarian meals. Again, from Biddle:

Dinners

Grilled Fillet With Coconut With Barbecue Sauce
Fried Tofu With Tomato Sauce
Fried Egg With Sapa Mushroom
Sapa trout carpaccio with shallot and lemon oil
Grilled pork and apple skewers with Sapa honey (Don't touch that, Mark!)
Sapa mushroom risotto
Eggplant, tomato and onion gratin

Lunch

Cucumber Salad
Fried Shrimp vegetable
Fried Channa Maculata Fish
Potato with CheeseDesserts

Baked pear and cinnamon crumble
Creme caramel
Gingerbread pudding
Rice pudding with Strawberry sauce

Zuck's not even a vegetarian. But considering he can get delicious everything he wants in the Bay Area, for the Facebook founder, this counts as a culinary experience -- Biddle's sources say it's a bet with Chan.Let's Sure as Hell Not Go on Facebook

Some have suggested that Zuck's using this excursion as a hybrid business-pleasure trip, spending some of his visit to talk Vietnam into opening to social network up legally. However, a Facebook spokesperson told The Wall Street Journal that this trip is "strictly personal." And even with the government ban, the social network still ranks as the second-most popular in the country, as this ComScore chart The Next Web dug up shows. Besides, it looks like Zuck's too busy riding buffalo to talk business.

Want to add to this story? Let us know in comments or send an email to the author at rgreenfield@theatlantic.com. You can share ideas for stories on the Open Wire.

dan said...

http://bbfot101.blogspot.com/2011/12/taipei-times-as-displayed-everyday-at.html

Lê Ngọc Anh Thư said...

bonjour M. Dan,

Dsl pour vouz repondrez tard !

Quelques fois je veux quitter ma vie quotidien comme Zuckerberg pour découvrir moi-même, profiter vraiment les moments magnifiques et voyager .Avez-vous déjà voyagé la baie d'Ha Long ou Sapa? C'est beau!

Ah je n'aime pas la viande de rat @____@!

dan said...

I coined a new word today ....
the CD

(n.) -- The constant din of modern life, where our
tech gadgets are always on and always bringing us closer to ''the constant din" of 21st Century life.

quote: "Man, if there's one thing about life in the big city that I can't stand, it's the CD, the constant constant din! I mean, this city never sleeps! It's crazy!"

RE:

bonjour Miss Le,

Bonjour!
''Quelques fois je veux quitter ma vie quotidien comme Zuckerberg pour découvrir moi-même, profiter vraiment les moments magnifiques et voyager .'' ME TOO

Avez-vous déjà voyagé la baie d'Ha Long ou Sapa? C'est beau! I WANT TO GO THERE SOMEDAY BEFORE I DIE. BUT I SUFFER FROM A TERRIBLE PROBLEM. DONT LAUGH. BUT I AM AFRAID TO FLY IN AIRPLANES NOW. IT IS A PHOBIA. I CANNOT FLY ANYMORE IN MY LIFE. i MUST STAY IN TAIWAN FOREVER.....this is my fate, my destiny. I was in a near death accident in an airplane in Alaska long ago and i still suffer mental fear. SIGH

Ah je n'aime pas la viande de rat @____@! MOI, je l'aime. Since i cannot fly, i eat everything now! HAHA

dan said...

Now, i am must an armchair traveller, and the internet gives me the chance to travel anywhere, even Tuvalu and Alaska, and Vietnam too.....and meet new friends around the world. but sigh, Mlle Le, because of my fear of flying phobia, very severe, deep deep deep fear of flying due to memory of my accident in Alaska, the plane was on fire! in mid air!....ouch....but i am lucky to be alive, so i am not sad or unhappy, i am very happy and positive person, but i am in a prison of NO FLYING......hehe...do people in Vietnam ever suffer from theis strange mental problem..? it is related to PTSD, post trauma stress disorder....i got it from the airplane accident.....SIGH...but i am happy in my life now 1000000 percent, i made peace with my life....

Lê Ngọc Anh Thư said...

oh..i'm so sr, i dont know that you have the phobia of flying. It's a good idea , travelling all over the work by internet! ^_____________^ hehe . And i'm happy to be your friend :)

i can ask personal question ? When was your accident? What was happening? if this question 's so graceless, i'm so sr, just curious but i dont want to make you sad again

And i proud of you! you know why? b/c you are optimistic and happy now 1000000 % after your terrible airplane accident.me2, i still wanna live all of my heart althought i have many troubles in my life now...

As you, the biggest phobia of Vietnamese peoples is the war, the unhappy life. You know, the vietnamese people went through uncountable years of war...but they never give up..i love my country^^

dan said...

Dear friend in Vietnam,

I hear you, I hear you! Life is not easy and nobody ever said life was supposed to be easy, and in fact, life is hard. I am a survivor, so i know a little bit about life and death, not much, but a little. Thanks for understanding my phobia.

The accident wwas on June 26, 1983, and it was a clear sunny day, i was on a small DC-3 propeller airplane with 25 other passengers, one pilot and one stewardess, for a short 40 minute flight from one small town to the next. But when we were high up in the air, maybe 10,000 feet, no clouds, just clear blue sky beautiful day, i was so happy, and then SUDDENLY I noticed sparks and flames coming out of the engine near my window and i told the stewardess adn she told the pilot and then he said DEAR PASSENGERS WE HAVE A LEFT ENGINE ON FIRE, PREPARE TO CRASH.....oh that was a terrible moment, i thoguht i would die there and then....BUT, miracles do happen, and the pilot was a good pilot and with just one engine working on the right side, he steered the plane down to the ground and we all clapped our hands and said BRAVO and i kissed the ground when i got off the plane....O LIFE

yes, even when we have bad things in life, it is important to keep optimistic about life, so i am even more happier than before, becacuse i really value my life every day, i am lucky to be alive now.....and i know it...i saw DEATH outside my window and it was not a pretty picture....

and yes, you in Vietnam you saw the war so terrible, my heart goes out to you too. please tell me more about your troubles. email me if private at danbloom AT gmail DOT com

dan said...

Yes, yes, As I know too, the biggest phobia of Vietnamese peoples is the war, the unhappy life. SIGH. CRY CRY CRY.

You know, the vietnamese people went through uncountable years of war...but they never give up..i love my country^^

WAR IS TERRIBLE. The French, the Americans, they never should have made war in Vietnam. They were wrong to do that. SIGH

and yes, the key now today is NEVER GIVE UP, remain optimistic, build a new country, a new post-war country, a new Vietnam that can bloom and flower yes yes yes.

Lê Ngọc Anh Thư said...

many sorry for answering you lately :P because i must repare many things to celerate "Vietnamese Lunar New Year" , on the same day as Chinese New Year - i think so !!! LOL
...

wow! what a terrible accident and miracle story! u know, ur accident happened when i hadn't been born. life is full of love, happiness, surprises, feeling, even difficulties , troubles and pain....

But i really really really like ur point of view "yes, even when we have bad things in life, it is important to keep optimistic about life" ... Ohhhh yeahhhhhh, i think that we will learn something new and learn how to overcome after every trouble in our life. therefore, why dont we enjoy all moments in our life? ^____^

At the moment, I saw my difficulties so small... compared to many others in this world. They will help me more mature in life ^^ U have yahoo nick or skype ? add me if u want to discuss more : Lnat1001. ah, i cant find out ur profile facebook? could u send me the link of ur profile?

i hope my country as ur talk "can bloom and flower" ...hjhj

But people never really know what they have done to their world nowaday : war of humans, war of invironment, ....sigh

I wish i can change this world ..hahhhahahahha

Happy new year of Dragon ^_______________^

……………….(¯` ✿´¯)
……………✿..(_.^._) COUCOU LES AMIS ✿
……….....✿.√,•*´✿
…(¯`v´¯) •./¸✿
... ... (¯` ✿..¯))✿/¸.•*✿JE PASSE VOUS SOUHAITER ✿
..(_.^._)√•´¨¯(¯`v´¯)
…✿•*´)//*´¯(¯` ✿ .¯)
…..✿´)//¯.......(_.^._) UNE TRES BONNE NOUVELLE ANNÉE ✿
▒▒(¯`•♥•´¯)▒░░
▒▒▒`.,(¯`•♥•´¯) ✿JE VOUS ENVOIE DE GROS BISOUSSSS ✿
▒(¯\v/¯)▒`•.,.•
(¯>♥ّۣۜ♥<¯)▒░░ PORTEZ VOUS BIEN ❤

DMAIC, SIPOC, DFSS, PROCESS CAPABILITY said...

Welcome to Six Sigma TV.Six Sigma eLearning in DMAIC
SIPOC
DFSS
PROCESS CAPABILITY DMADV and other Six Sigma Tools For details visit : http://six-sigma.tv/

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More