Friday, May 18, 2012

TUỆ NGỮ CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Ngày nay thật đáng buồn để nhận thấy rằng một số khổ đau gián tiếp từ những tác động của chính quyền để quá nhiều tiền cho trang bị vũ khí.  Và vì vậy quên lãng những nhu cầu căn bản như nông nghiệp; kết quả là khi một thảm họa thiên nhiên xảy ra, hoàn cảnh là vô vọng. Những khổ đau khác trực tiếp từ việc thể hiện sự phân biệt đối xử chống lại một cộng đồng. 

Nếu một chiến binh Hoa Kỳ bị chết, việc ấy liền được mọi người biết đến, nhưng chẳng ai buồn biết tới việc có bao nhiêu người dân thường hay quân nhân của phía kia bị giết. 

Tất cả những người bị chết đều là những con người, và đời sống của mỗi người đều đáng giá.

Hoan nghênh sự quan tâm từ ái đến những chúng sinh lưu chuyển
Những kẻ bất lực như chiếc thùng du lịch đi lên và đi xuống trong một cái giếng
Qua sự tự phóng đại ban đầu, "cái tôi",
Và rồi thì phát sinh sự luyến ái cho những thứ, "Đây là của tôi".

-NGUYỆT XỨNG

5E5F

60

61

62

63

64

65

66

67

68Xem video:  
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE4BF6367A4A8E993

0 Comments:

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More