Thursday, February 6, 2014

Logo và Ý nghĩa Năm Đức Tin 2013

NĂM ĐỨC TIN 2013

Logo Năm Đức Tin
Nguồn : ducbafatima.com

ndt 1
Một chiếc thuyền, hình ảnh của Giáo Hội đang chèo chống trên những làn sóng của thế gian.
ndt 2
Cột buồm của chiếc thuyền là cây thánh giá, và những cánh buồm là kết hợp bởi các mẫu tự JHS
(Có nghĩa: Đức Giêsu Đấng Cứu Độ Nhân Loại).
ndt 4
Phía nền sau là một hình mặt trời biểu tượng Thánh Thể. 
ndt 3
Ý nghĩa: Năm Đức Tin mời gọi người công giáo trên thế giới trở về với Đức Giêsu Kitô là cội nguồn đức tin, và là con đường đưa đức tin đến mức thành toàn. Đồng thời cũng xác định mục đích của việc trở về với Chúa Giêsu là:

 • Để hiểu rõ Ngài hơn;
 • Để sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin;
 • Để sống trọn vẹn hồng ân đức tin mà Ngài đã thương ban;
 • Để canh tân đổi mới đời sống, làm cho hồng ân đức tin được tỏa sáng trong xã hội, được chia sẻ cho mọi người. 

  Tại sao một Năm Đức Tin? 

  Khi công bố, hôm 11/10/2011, Tông thư “Porta Fidei” (Cánh cửa đức tin), đức Bênêđíctô XVI đã rõ ràng biểu lộ ý muốn cụ thể hóa, trong vòng một năm, một trong những mục tiêu của triều đại giáo hoàng của ngài: giúp các tín hữu đào sâu đức tin. 

  Vào lúc giới thiệu chương trình của Năm Đức Tin, Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về việc thăng tiến Tân Phúc Âm hóa, đã nhắc lại bối cảnh: “Chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng lan rộng, mà cũng liên quan đến đức tin. Vì một chủ nghĩa duy thế tục mà, nhân danh quyền tự trị cá nhân, đòi hỏi sự độc lập đối với mọi quyền bính và có mục tiêu sống như thể Thiên Chúa không tồn tại.” 

  Đâu là những mục tiêu của Năm Đức Tin? 

  Đức cha Fisichella nhắc lại mục tiêu của Năm Đức Tin: nó muốn “nâng đỡ đức tin của các tín hữu mà, trong những khó khăn đời thường, không ngừng hiến dâng, cách can đảm và xác tín, cuộc sống của mình cho Chúa Kitô”. Ba trục chính được giữ lại: tái khám phá những nội dung của đức tin như nó được tuyên xưng, cử hành và cầu nguyện, nhưng không quên làm nổi bật nhiều chứng nhân biểu lộ nó cách cụ thể.

0 Comments:

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More