Friday, June 28, 2013

CHÂN LÝ CHỈ LÀ 1...


ĐẠO THIÊN CHÚA:
"Thiên Quốc không phải dòm Đông,ngó Tây,dòm trên trời,dòm dưới đất mình mới thấy được,mà Thiên Quốc ở chính trong ta."ĐẠO KHỔNG:
"Những người có trình độ trí huệ thấp,họ tìm Thiên cung ở bên ngoài,còn những người có trình độ trí huệ cao,họ sẽ tìm ở bên trong."ĐẠO PHẬT:
"Nếu chúng con nghĩ rằng đạo pháp ở bên ngoài của chúng con thì chúng con chỉ tìm được những đạo pháp chưa có hoàn mỹ mà thôi. Tìm đạo hoàn mỹ phải tìm ở bên trong,tìm bên ngoài chưa đủ."TÂN ĐẠO:
"Đừng nhìn đến chân Trời huyền dịu,dịu vời để mà tìm Thượng Đế. Phải tìm Thượng Đế ở trong trái tim của mình."ĐẠO ẤN ĐỘ: (HIN-DU)
"Thượng Đế ở trong tâm của tất cả mọi chúng sanh."
ĐẠO SIKH:
"Tại sao anh phải vào rừng,vào núi mà tìm Thượng Đế,ở đó không tìm thấy gì cả,nên biết rằng mùi thơm của hoa là từ hoa mà ra,cho nên Thượng Đế cũng ngự trong lòng anh vậy.Anh phải tìm Thượng Đế với tất cả lòng thành của anh ở nơi đó."


CHÚA nói rằng: (Genesis 1:29)
"Ta cho các ngươi những hạt giống trên đất,những cây ra trái và tất cả những hạt giống và trái cây này sẽ thay thịt cho các ngươi ăn.""Thể xác với máu là sự sống,các ngươi không được ăn." (9:4)


"Ăn thịt hay uống rượu là điều không tốt." (Romans 14:21)


MOHAMMED:
"Đừng để cho bao tử của các ngươi trở thành mồ chôn các thú vật."HÀN SƠN TỬ (Thiền Sư Trung Hoa):
"Lật đật tới chợ mua thịt và cá cho vợ con ăn,nhưng tại sao thịt cá phải đổi lấy mạng sống của chúng để cho chúng ta được no ấm? Tại sao phải giết chúng nó? Đó không phải là Trời định,không phải duyên của Thiên Đàng,mà là vì sự tồn tại của Địa Ngục."


2 Comments:

Minh Xuân said...

hay quá Thư ơi. cám ơn bạn :)

Lê Ngọc Anh Thư said...

Cảm ơn bạn MX ^_^

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More