Friday, August 5, 2011

Công cụ quản lý tài chính cá nhân bằng JARS

Trong công cụ này, ngoài sheet Master mỗi sheet là một JARS. Bạn sẽ kiểm soát được tài khoản đó còn bao nhiêu, bạn đã sử dụng bao nhiêu cho việc gì. Ngoài ra, với công cụ này bạn có thể ước lượng được thời gian để có thể đạt được khoản tiền cần dùng cho một việc cụ thể. Mục đích lớn nhất của phương pháp JARS này là chúng ta có thể đạt được những kế hoạch tài chính cá nhân quan trọng mà không ảnh hưởng nhiều đến các khoản chi tiêu khác.
Khi bạn cập nhật thu nhập mỗi tháng vào bảng thu nhập thì số tiền sẽ đuợc phân vào các tài khoản theo tỉ lệ chúng tôi đã đề cập trong bài truớc:
NEC – tài khoản chi tiêu cần thiết: 55%
LTSS – tài khoản tiết kiệm tiêu dùng tương lai: 10%
EDU – tài khoản giáo dục: 5%
FFA – tài khoản tự do tài chính: 10%
PLAY – tài khoản hưởng thụ: 10%
GIVE – tài khoản từ thiện: 10%


Tỉ lệ trên là theo nghiên cứu phù hợp cho tất cả mọi người, chúng tôi không khuyến khích các bạn thay đổi tỉ lệ. Tuy nhiên đối với mỗi người khác nhau vào những thời điểm khác nhau bạn sẽ cần những tỉ lệ khác nhau. Bạn cũng có thể điều chỉnh tỉ lệ đó bên trong công cụ này.

Tải công cụ quản lý tài chính cá nhân bằng phương pháp JARS


Bạn có thể tham khảo thêm các công cụ tài chính ở đây: Năng lực tài chính cá nhân của bạn đang ở mức nào?
Hướng dẫn sử dụng các công cụ quản lý tài chính: Hướng dẫn sử dụng công cụ tài chính cá nhân
Chúc các bạn thành công trong việc quản lý tài khoản của mình bằng phương pháp JARS.

0 Comments:

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More