Friday, August 5, 2011

Lập kế hoạch tài chính cho năm mới

một cách để lập kế hoạch tài chính cho năm mới:
1 – Tổng kết lại tài sản của bạn tại thời điểm này (tiền mặt, tiền gửi, USD, vàng, bất động sản, các khoản đầu tư)…. Bạn còn những khoản nợ nào chưa thanh toán, liệu bạn có thể thanh toán ngay được không ? Bạn nên thanh toán hết những khoản nợ nào có thể vì hiện nay lãi suất vay vẫn sẽ còn cao trong một thời gian nữa. Sau đó bạn  thống kê vào bảng cân đối tài sản cá nhân của bạn. Bạn có thể down file ở đây (tải về)

2 – Tải 1 file quản lý tài chính bằng jars (dưới đây gọi là file jars) mới cho năm 2011. Chuyển số dư từ file jar 2010 sang 2011 để xem bạn còn bao nhiêu phần cho từng jars. Bạn có thể down file ở đây (tải về)
3 – Thống kế lại các nguồn thu nhập (lương, thưởng, hoa hồng…) bạn có thể có trong năm nay. Nhập chúng vào file jars.
4 – Lập một danh sách gồm các khoản chi tiêu lớn mà bạn phải chi trong năm 2011 và thời điểm diễn ra. Bạn nhớ ghi chú lại là khoản chi này sẻ sử dụng tiền từ jars nào, bao nhiêu.
5 – So sánh danh sách bạn mới lập với file jars bạn sẽ biết được tại thời điểm cần khoản chi đó tài khoản của bạn có đủ hay không?
6 – Nếu như thu nhập đủ đáp ứng tất cả các mục tiêu lớn của bạn: Chúc mừng bạn ! Nhớ lưu bảng danh sách lại để ghi nhớ.
7 – Nếu không, không có gì lo lắng. Có thể bạn phải cắt giảm một số lần chi tiêu hoặc số tiền chi tiêu trong bảng danh sách. Bạn có thể xem thêm ở đây
8 – Còn nếu không cắt giảm được thì: Work Harder! (bạn nên tìm cách tăng nguồn thu nhập ngay từ bây giờ).
Chúc các bạn lập kế hoạch tài chính cho năm 2011 thành công tốt đẹp. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc.

0 Comments:

Post a Comment

Bạn có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
(What do you think about it?/ Qu'en pensez-vous?)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog mình (✿ ♥‿♥)(♥‿♥ ✿)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More